Spring naar content

Campus Sparrenhof

Deze proeftuin richt zich op Sparrenhof als alternatieve leer-, speel- en maakplaats en is bedoeld voor leerlingen van het Basis en Voortgezet Onderwijs in Tilburg.

Campus Sparrenhof

Kinderen en jongeren hebben bij ons zelf invloed op hun eigen leerproces. Ze bepalen zelf het tempo van wat ze leren en trekken hierin actief met elkaar op. Met als doel zichzelf en anderen nog beter leren kennen. Het gaat om activiteiten binnen de thema’s Natuur, Sport en Cultuur, die zowel binnen als buiten het bestaande onderwijsaanbod vallen. Daarbij zijn in de eerste plaats eigen leraren en docenten betrokken. Maar we werken ook met externe professionals, zoals vrije kunstenaars, sportcoaches en natuurpedagogen. Bekende instituten in Tilburg, zoals het Natuurmuseum, Cist (Cultuur in School Tilburg), en het gemeentelijk Sportbedrijf kunnen daarbij ondersteunen.

Deze proeftuin is in samenwerking met het basis en voortgezet onderwijs in Tilburg

Een mooi initiatief voor een positieve invloed.

Wil je meer weten over de (samenwerkings)mogelijkheden, neem contact op met Ron Antens

via 06-46417666 of mail r.antens67@gmail.com

Deze proeftuinen hebben we ook

Expeditie Sparrenhof

In deze proeftuin werken we aan een fijne buitenplaats voor…

Lees meer >

Professionele werkplaats Sparrenhof

Met de Professionele Werkplaats Sparrenhof willen we onderbouwen waarom Sparrenhof…

Lees meer >

Sparkling Sparrenhof

In de proeftuin Sparkling Sparrenhof willen we van Sparrenhof een…

Lees meer >