Spring naar content

Reserveren

Meerdaags verblijf, inclusief overnachting

Maandag t/m vrijdag: aankomst dagelijks vanaf 13.00 uur, vertrek dagelijks om uiterlijk 11.00 uur. Reservering voor meerdere aaneensluitende dagen is mogelijk.

Weekend: aankomst op vrijdag vanaf 18.00 uur, vertrek op zondag om uiterlijk 16.00 uur.

Half weekend: alleen mogelijk tussen 1 oktober en 1 mei. Aankomst op vrijdag vanaf 18.00 uur, vertrek op zaterdag om uiterlijk 16.00 uur.

Reserveren voor meerdaags verblijf

 1. U vult het reserveringsformulier in. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen twee weken geen reactie ontvangen, mail dan naar info@sparrenhoftilburg.nl.
 2. Reserveringen voor het lopend kalenderjaar en reserveringen voor het volgend kalenderjaar, worden gehonoreerd, mits de accommodatie vrij is. Dit onder voorbehoud van punt 5 en 6. Reserveringen op langere termijn worden niet geaccepteerd.
 3. Als de reservering akkoord is, wordt u gevraagd om een aanbetaling te doen van 25% van de vermoedelijke kosten. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet dit bedrag op de rekening van Stichting Sparrenhof zijn bijgeschreven.
 4. Is de reservering toch niet mogelijk, dan krijgt u daarvan direct bericht, mogelijk met een voorstel voor alternatieve data.
 5. De doelstelling van Stichting Sparrenhof is om in het bijzonder jeugd die het niet zo gemakkelijk heeft, een prettig verblijf op onze accommodatie aan te bieden. Daarom worden aanvragen vanuit deze doelgroep met voorrang behandeld. Alle aanvragen worden pas na 1 maart definitief gemaakt. Het Bestuur beoordeelt of een groep tot de gestelde categorie behoort en daarmee recht heeft op deze voorrangspositie.
 6. De maanden januari en februari voorafgaand aan het betreffende boekingsjaar, worden benut om in het geval twee groepen voor dezelfde periode een reserveringsverzoek hebben gedaan, met hen in overleg te treden. Het is altijd onze insteek om voor beide groepen een geschikte verhuurperiode te zoeken. Het helpt als u meerdere alternatieve data aan ons door geeft. Zijn beide verzoeken niet verenigbaar, dan beoordeelt het Bestuur welke groep voorrang krijgt. In beginsel gaat de voorkeur uit naar de groep met het grootste reserveringsverzoek.

Daggebruik

Maandag t/m vrijdag: aankomst vanaf 09.00 uur, vertrek dagelijks om uiterlijk 17.00 uur.
Reserveringen voor daggebruik zijn alleen mogelijk voor het lopend kalenderjaar.

Reserveren voor daggebruik

 1. U vult het reserveringsformulier in.
 2. De bedrijfsleider gaat na of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Reserveringen voor daggebruik zijn alleen mogelijk voor het lopend kalenderjaar. Als de accommodatie vrij is, wordt deze direct toegewezen.
 3. Als de reservering akkoord is, dan wordt u verzocht om een aanbetaling te doen van 25% van de vermoedelijke kosten. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur moet de aanbetaling op de rekening van Stichting Sparrenhof zijn bijgeschreven.
 4. Is de reservering niet akkoord, dan krijgt u daarvan direct bericht, mogelijk met een voorstel voor alternatieve data.

Bijzonderheden

 • Het is altijd mogelijk om vooraf de locatie te bekijken. Als u dit wilt, kunt u dit verzoek mailen naar info@sparrenhoftilburg.nl
 • Onze kampeeraccommodatie is gericht op het gebruik door kinderen. Natuurlijk dient u te zorgen voor voldoende volwassen begeleiders en kan het wenselijk zijn om bij speciale activiteiten extra ondersteuning door bijvoorbeeld ouders te regelen. De aanwezigheid van deze extra ondersteuning dient gericht te zijn op de activiteiten van de kinderen. Het is niet toegestaan feestavonden en dergelijke te organiseren voor personen die zelf niet verblijven op onze accommodatie.
 • De stichting is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan gebruikers of eigendommen die geleden wordt tijdens het verblijf op Sparrenhof. Het is dus belangrijk dat u hier zelf voor verzekerd bent. Schade die tijdens het verblijf op Sparrenhof wordt toegebracht aan gebouwen, terrein, inventaris of anderszins, wordt verhaald op de gebruiker. In geval van calamiteiten, waardoor wij niet in staat zijn om de accommodatie aan te bieden, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan de hoogte van de betaalde waarborgsom.

Huishoudelijk Reglement

Download hier het huishoudelijk regelement.

Kalender

Beschikbaar
Geboekt
Wisseling
MDWDVZZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tarieven

Minimum aantal deelnemers 30, maximum 90. Alle daarvoor beschikbaar gestelde gebouwen, de sportvelden, de speeltuin en het grootste deel van de bijbehorende bossen staan tot uw beschikking.

Tarieven per persoon per nacht: 2023 2024 2025
Eerste 50 deelnemers (met min. van 30) €12,50 €12,50 €13,00
Deelnemers 51 t/m 70 €12,00 €12,00 €12,50
Deelnemers 71 t/m 90 €11,50 €11,50 €12,00
 1. Daggebruik

Tarief €400 = per dag.

Maximaal aantal deelnemers voor daggebruik: 75. Daggebruikers beschikken over de keuken van het Praathuis en één toilet- en wasgelegenheid. Verdere tarieven op aanvraag bij de bedrijfsleider

2. Kamperen met gebruik van de gebouwen

Hiervoor gelden voor de eerste 75 gebruikers dezelfde tarieven als hierboven vermeld onder “verblijf incl. overnachting”. Ongeacht of de gebruikers verblijven in de Oude Stal of in eigen tenten. Voor alle gebruikers boven de 75 die verblijven in eigen tenten geldt een tarief van € 6,00 per persoon per nacht. Deze tarieven zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2023.   Ze gelden als men zich strikt houdt aan de aankomst- en vertrektijden vermeld op het inschrijvingsformulier. Voor vroegere aankomst en/of later vertrek worden extra kosten in rekening gebracht, te weten € 45,00 per uur of de kosten van een dagverblijf.

3. Gebruik vaatwasser

Onze accommodatie beschikt over een professionele vaatwasser. Hiervan kunt

u desgewenst gebruik maken. Als tegemoetkoming in de afschrijfkosten en de kosten van

de speciale zeep die noodzakelijk is voor deze machine, brengen wij bij gebruik een bedrag van

€ 13,00 per dag in rekening.

4. Water- en energiekosten

Bovenstaande tarieven zijn exclusief de kosten van water en energie voor verlichting, verwarming, keuken en douches. Hoewel wij jaarlijks slechts circa 60% van de werkelijke energielasten aan onze groepen doorberekenen, roept de afrekening regelmatig vragen

op bij onze gebruikers. Wij willen u er op wijzen dat Stichting Sparrenhof wordt aangeslagen tegen het hogere, zakelijke tarief.

Bij het berekenen van de energiekosten gaan wij uit van de dan geldende tarieven. Daarbij houden wij ook rekening met de opbrengst van de zonnepanelen.

Alle kosten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht en vanzelfsprekend brengen we alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening.

5. Waarborgsom

Als voorschot /waarborgsom wordt u 25% in rekening gebracht van de verblijfskosten exclusief energiekosten. Pas na ontvangst van dit bedrag wordt de reservering bevestigd.

6. Eindafrekening

Deze omvat de verblijfskosten, de water- en energiekosten, heffingen van overheidswege en eventuele schadevergoeding en/of schoonmaakkosten, onder aftrek van de gestorte waarborgsom. Deze rekening dient u te betalen binnen 14 dagen na ontvangst op de bank rekening van de penningmeester van de stichting.

7. Annulering

Bij annulering van de reservering wordt altijd de waarborgsom ingehouden, tenzij de accommodatie alsnog verhuurd kan worden.

 

  Gegevens groep/school

  Naam groep/school*

  Adres

  Postcode / Woonplaats

  Telefoonnummer

  e-mail adres

  Ingeschreven bij KvK

  Zo ja, nummer

  Aangesloten bij overkoepelend orgaan

  Zo ja, welk

  Doel verblijf

  Gewenste datum/data verblijf

  Reserveren mogelijk tot en met 31 december 2019

  Voorkeursdata

  • van

  • tot en met

  Alternatieve data

  • van

  • tot en met

  Alternatieve data

  • van

  • tot en met

  Alternatieve data

  • van

  • tot en met

  Verwachte tijd van aankomst

  uur

  Verwachte tijd van vertrek

  uur

  Omvang groep

  Aantal meisjes

  Aantal jongens

  Aantal leiders/leidsters

  Totaal aantal deelnemers

  Leeftijd van deelnemers (excl. leiding)

  tussen en jaar

  Gegevens contactpersoon

  Naam*

  Adres*

  Postcode / Woonplaats

  Telefoonnummer*

  e-mail adres*