Spring naar content

Expeditie Sparrenhof

In deze proeftuin werken we aan een fijne buitenplaats voor jongeren voor wie het naar school gaan niet vanzelf gaat.

Waar we voor gaan

We bieden daarvoor een veilige setting om weer tot ontwikkeling te komen. Leerlingen krijgen de kans om te werken aan hun persoonlijke doelen. Het gaat om activiteiten gericht op onder andere maatschappelijke thema’s, gedrag en sociaal emotioneel functioneren. De rust, ruimte en geborgenheid van Sparrenhof, in combinatie met het thematische aanbod vergroten de kansen op succesvol terugkeren in onderwijs.

Sparrenhof werkt!

Daarnaast willen we Sparrenhof ook aantrekkelijk maken voor jongeren die bij leren en opgroeien meer begeleiding nodig hebben. Denk hierbij aan het nog echter, maatschappelijker en breder aanbieden van groen-, horeca-, facilitair-, schoonmaak- en bewegingsonderwijs. Dat doen we door samen te werken met scholen voor speciaal onderwijs, maar ook met leerbedrijven. Zo creëren we een omgeving waar jongeren in contact komen met echte klanten en gasten búiten de school. Het doel? Er voor zorgen dat het arbeidsproces rondom echt werk of dagbesteding duurzamer wordt. Hierdoor hebben de leerlingen een passendere (werk)ervaring en dus een grotere kans op de arbeidsmarkt of werkplek met als uitwerking een beter toekomstperspectief.

Deze proeftuin is in samenwerking met OC Leijpark, Biezonderwijs en Portvolio.

Een mooi initiatief voor een positieve invloed.

Wil je meer weten over de (samenwerkings) mogelijkheden, neem contact op met;

Karin Spijkers

06-30505918
of mail Karin

Proeftuinbegeleider

Dennis Janssen

06 -42894022
of mail Dennis

Proeftuinbegeleider

Deze proeftuinen hebben we ook

Campus Sparrenhof

Deze proeftuin richt zich op Sparrenhof als alternatieve leer-, speel-…

Lees meer >

Professionele werkplaats Sparrenhof

Met de Professionele Werkplaats Sparrenhof willen we onderbouwen waarom Sparrenhof…

Lees meer >

Sparkling Sparrenhof

In de proeftuin Sparkling Sparrenhof willen we van Sparrenhof een…

Lees meer >